Vores værdier

Hos IN LOCO sætter vi en ære i at udføre maskininstallationer af høj kvalitet til vores kunder – uanset projektets omfang – og vi stræber altid efter at være de bedste inden for vores felt. Vores fire værdier er kernen i virksomheden, og de danner derfor udgangspunkt for alt, hvad vi foretager os. På den måde sikrer vi, at vi lever vores værdier og, ikke mindst, lever op til dem.

Samarbejde

arbejde sammen med én eller flere andre personer, organisationer el.lign. mod et fælles mål*

Samarbejdet mellem os og kunden er afgørende for succes. Det tror vi fuldt og fast på. Derfor lytter vi aktivt til kundens ønsker og behov og rådgiver med udgangspunkt i vores mangeårige erfaring med bygningsautomation. Herefter finder vi den rette løsning, der er tilpasset den enkelte situation. Succes – for både os og kunden – er et fælles mål, der kun kan opnås, når vi har et solidt samarbejde, som hele projektet kan funderes på. Vi tror på, at et godt samarbejde skabes af ærlighed, kvalitet og tillid.

Ærlig(hed)

det at være ærlig* og som holder sig til sandheden; som ikke lyver*

Vores kunder kan være helt sikre på, at vi siger tingene, som de er. Det gælder, både hvis vi kvajer os, og når vi rådgiver. Vi er ikke bange for at fortælle, hvis det ønskede ikke er den mest optimale løsning til kundens behov.

Tillid

stærk følelse af at kunne tro på, stole på eller regne med nogen eller noget*

Gensidig tillid er vigtigt. Derfor arbejder vi ud fra devisen om, at et ord er et ord. Vi vil kunne se os selv i spejlet med god samvittighed. Det betyder, at lover vi noget, kan kunden trygt stole på, at vi holder vores løfte. Samtidig forventer vi også, at vores samarbejdspartnere er til at regne med, så vi skaber er samarbejde, der bygger på gensidig tillid.

Kvalitet

grad af gode egenskaber som noget besidder, fx afhængigt af materialevalg, udførelse […] eller talent*

Hos IN LOCO er vi stolte af det arbejde, vi udfører. Det er vi, fordi vi leverer kvalitet. Hver gang. Vi er specialister i bygningsautomation og besidder både den erfaring og de kompetencer, det kræver at udtænke og udføre kvalitetsløsninger til bygninger af enhver størrelse. Derfor går vi aldrig på kompromis med kvaliteten, for vi ved, hvor besværligt og dyrt det bliver for kunden, hvis arbejdet ikke er ordentligt udført.

*Den Danske Ordbog, ordnet.dk